Diakamínek - Diaklub Hradec Králové

Inzulinový index

Inzulinový index slouží k určení inzulinové odpovědi těla na různé druhy potravin. Tento index je velmi podobný glykemickému indexu, avšak nespoléhá se pouze na hodnocení vhodnosti dané potraviny podle zvýšení glykemie. Inzulinový index je založen na sledování množství vyloučeného inzulinu na různé potraviny. Inzulinový index je vhodný především při hodnocení potravin obsahující vysoký podíl bílkovin (téměř nulový glykemický index) a jiných potravin způsobujících nepřiměřenou reakci sekrece inzulinu v poměru k jejich sacharidovému zatížení.

Vědecká skupina okolo S.H. Holta z Austrálie publikoval zprávu, v níž se zmiňuje o tom, že pekařské výrobky, velmi tučné a bílkoviny obsahující potraviny potřebují na své pokrytí nepoměrně vyšší množství inzulinu oproti tomu kolik obsahují sacharidů. Inzulinový index by dle nich mohl pomoci k dietním opatřením v prevenci diabetu mellitu II. typu a hyperlipidemie.

Související články: glykemický index.

Zpět